Biuro Ewidencji Osobowej
Wojska Polskiego
Aleje Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa

SYSTEM INFORMATYCZNY "SEW on-line"

Zespół projektowy Biura Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego zaprojektował i zrealizował system informatyczny "SEW on-line", który został wdrożony do eksploatacji użytkowej we wszystkich jednostkach (komórkach) organizacyjnych resortu obrony narodowej.

Organizatorem systemu jest Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień - P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Prace projektowe są realizowane we współpracy z Departamentem Kadr oraz Departamentem Spraw Socjalnych Ministerstwa Obrony Narodowej a także innymi jednostkami (komórkami) organizacyjnymi resortu obrony narodowej.

"SEW on-line" jest rozwiązaniem opartym o centralną bazę danych i funkcjonuje w systemie teleinformatycznym "MILNET-Z". System wspiera bieżącą działalność w obszarze organizacyjnym, kadrowym oraz sprawozdawczym na wszystkich szczeblach organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Opracowanie: płk Daniel Jaroszewski, Biuro Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego, Warszawa 2017